Trivselregler

För att hyresgästerna ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler.

Inflyttning Inflyttningsdag är den dag som står angivet i kontraktet som avtalstid. Inflyttningsdagen är normalt första vardagen i månaden kl. 12.00. Om inflyttningsdatum är en helgdag blir istället inflyttningsdagen vardagen därefter.

Ansvar Den hyresgäst som står skriven på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Hyresvärden kan säga upp hyreskontraktet om hyresgästen inte betalar hyran i tid, missköter lägenheten eller stör grannarna.

Vattenläckage

Hyresgästen är skyldig att omedelbart felanmäla läckande kranar och toaletter till fastighetsskötaren. Görs inte detta blir hyresgästen ansvarig för att betala de energi kostnader som uppstår.

Hemförsäkring Hyresgästen skall teckna en hemförsäkring. En hemförsäkring innebär att hyresgästen kan få ersättning vid till exempel vattenläckor, skador, stöld eller brand i lägenheten. Den som har försörjningsstöd kan ansöka om bistånd till hemförsäkring.

El Hyresgästen betalar elektriciteten själv. Man anmäler själv inflyttning och utflyttning till Öresundskraft senast 5 dagar innan. Man kan välja mellan olika elbolag. För närmare information, kontakta konsumentvägledaren.

Skadedjur Hyresgästen skall omedelbart anmäla förkomsten av Mal, Mjölbaggar, Pälsänger, Silverfisk eller liknande direkt till fastighetsskötaren med en felanmälan. Hyresvärden har ett abbonemang för åtgärdande av dessa problem.Det är kostnadsfritt för hyresgästen.

Ansvar för lägenheten Hyresgästen ansvarar för att lägenheten vårdas och hålls i gott skick.

Städning Hyresvärden ansvarar för städning av trappor som städas regelbundet, men du som hyresgäst har fortfarande ett ansvar för att tvättstugan är ren och snygg samt att maskinerna och filter rengöres när har du tvättat.

Inbetalning av hyran

Hyran betalas i förskott.

Pålsjögatan 47 använder bankgiro:5800-7709

Tågagatan 39-41 använder bankgiro:5897-8016

S.Stenbocksgatan 112 använder bankgiro:456-3003

S.Stenbocksgatan 116 använder bankgiro:456-3003

Fredsgatan 6 använder bankgiro:874-1605

Tryckerigatan 19 använder bangiro:874-1605

Hyran skall vara betald före den sista vardagen i varje månad. Försenad inbetalning medför att en förseningsavgift tas ut.

Felanmälan 

Felanmälan göres i första hand via mail på hemsidan.

Eller på telefon mellan klockan 9.00-11.00 vardagar till 070 2595688 Bo Paulsson.

Övrig tid kan felanmälan göras till telefonsvararen eller via hemsidan.

Vid nödläge som t.ex. brand eller annan räddningstjänst ring 112.

Vid övriga absolut akuta situationer ring Bo Paulsson 070 5331687

Vid frågor angående kontrakt och övrigt var god maila till info@tegelborgen.se eller ring eller faxa 040-456916, fastighetsägaren direkt.

Sophantering Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hård-plast-metall-glas och papp/kartongavfalllämnas vid återvinningsplats vid brandstationen.Miljöfarligt avfall som till exempel färgrester, lösningsmedel och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation. Grovsopor lämnas direkt till återvinningscentral. Det är inte  tillåtet att ställa Sopor i några allmänna utrymmen i huset.

Trivselfrågor/Störningar Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Undvik väsen mellan klockan 23.00-06.00. Hyresgästen ansvarar för besökande gäster.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen. Röker du i lägenheten blir du betalningsansvarig för sanering av lägenheten.

Fönster/balkong Fönster och balkong får inte användas för att torka tvätt eller skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från fönster (exempelvis cigarettfimpar). På grund av att fågelmat drar till sig skadedjur, får fåglar inte matas.

Källare/vind Dörrar till källare och vind ska alltid hållas låsta.

Trapphus Trapphuset ska kunna användas för evakuering och sjuktransporter. Därför får personliga tillhörigheter som dörrmattor och barnvagnar inte placeras i trappuppgången.

Tillträde för underhåll Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- eller förbättringsarbeten.

Uppsägning och visning Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Skriftlig uppsägning ska ha inkommit senast den sista dagen i månaden. Då hyreskontraktet är uppsagt, är hyresgästen skyldig att visa lägenheten för ny hyresgäst.

Överlåtelse av lägenhet Det är inte tillåtet att överlåta lägenhet utan hyresvärdens godkännande.

Nycklar Hyresgästen ska återlämna samtliga nycklar vid avflyttning. Förlorar du en nyckel får du som hyresgäst bekosta byte av berörda lås samt även nycklar till de andra hyresgästerna i fastigheten.

Flyttstäda När lägenheten lämnas över till ny hyresgäst ska den vara välstädad enligt instruktion. Den avflyttande hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för skador och dåligt utförd flyttstädning.

Lägenhetsförråd Lägenhetsförråd ska tömmas och städas väl.

Inflyttning för nästa hyresgäst Sker normalt den första vardagen i månaden klockan 12.00. Om du har frågor angående våra regler: kontakta hyresvärden.