Störande grannar

Bo tillsammans i flerfamiljshus

Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Småbarn låter, vattenledningar brusar, TV-apparater kan höras, cigarettrök luktar. Vissa störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen.

Ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Oftast vet den som stör inte att man irriterar någon och det brukar räcka med en påringning. Ofta räcker det med att prata med din granne, om du har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kontakta fastighetskötaren.

Så här säger lagen

Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”. Kort sagt visa hänsyn.