Lägenhetsbyte

Om du vill byta din lägenhet och har hittat någon att byta med så måste lägenhetsbytet och hyresgästerna först godkännas av båda hyresvärdar. Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. I hyreslagens 35 § kan man läsa mer om bytesmöjligheten.

Du kan byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande bostad i syfte att skaffa en annan bostad. Enligt den praxis som finns idag kan byte till bostadsrätt eller villa endast ske i undantagsfall. Din möjlighet att byta till dig en annan bostad är också begränsad när det finns andra lediga bostäder på orten som du kan hyra.

Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att vi ska godkänna bytet krävs också att den som flyttar in hos oss har inkomster så att hyran kan betalas samt att det finns goda referenser från tidigare hyresvärd.

Till bytesansökan vill vi att du bifogar ett personbevis där det framgår att du är folkbokförd i din lägenhet. En inkomstuppgift för den som ska flytta in hos oss ska också bifogas ansökan.

 

Kom ihåg att det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de som du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.