Kabel TV

Kabel-TV Fastigheterna på Södra Stenbocksgatan 112 och 116, Tryckerigatan 19 samt Fredsgatan 6 är anslutna till Com Hem. Fastigheten på Pålsjögatan 47, har basutbudet av TV kanaler och hyresgästen måste själv anskaffa en digitalbox om utökat basutbud önskas. Fastigheten på Tågagatan 39, 41 har fibernät och ett eget valfritt abonnemang måste beställas.

Paraboler
Av säkerhetsskäl får inte paraboler monteras på fasaden eftersom det finns risk för att detta kan skada fasaden och att den kan lossna och skada människor och egendom.