Hyran

Jag har glömt betala hyran i tid. Vad ska jag göra?
Hyran ska alltid vara betald sista vardagen i månaden. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

När blir det hyreshöjning?
Senaste hyresuppgörelsen gäller till dess ny överenskommelse träffas. Hyresuppgörelserna görs för innevarande år görs normalt i januari eller februari årligen.

När skickas inkassokrav?
Omkring åtta dagar efter förfallen betalning, får du ett inkassokrav. Inkassokravet innebär en kostnad på 160 kronor samt dröjsmålsränta. Betalas inte hyran heller efter påminnelser, riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten.