Andrahandsuthyrning

Kontakta i första hand hyresvärden för godkännande för att få beviljat andrahandsuthyrning.

För att få hyra ut lägenhet i 2:a hand gäller att det finns ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen. Detta kan vara dokumenterade: studier eller arbete på annan ort; militärtjänstgöring; utlandstjänst under viss tid.

 

Fortsatt ansvarig
Förstahandshyresgästen ansvarar gentemot hyresvärden för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, såväl för hyror som ordningen i lägenheten. Från det att vi fått in kompletta uppgifter lämnar vi besked om andrahandsansökan godkänns eller inte inom ca 14 dagar. Om uthyrningen inte kan medges och du vill säga upp ditt avtal har du uppsägningstid i vanlig ordning. Tänk därför på att sända in din ansökan i god tid!

Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyres-rätten enl. 42 § stycket 3 i hyreslagen.

Om förstahandshyresgästen inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet (oftast 3 månader före önskat avflyttningsdatum ).

Tre månaders uppsägningstid
Den som har förstahandskontrakt kan inte säga upp sin andrahandshyresgäst innan avtalad hyrestid har gått ut. Det är bara den som hyr i andra hand som kan säga upp avtalet i förtid, och då med avtalad uppsägningstid. Om längre tid än 3 månaders uppsägningstid avtalats har andrahandshyresgästen ändå möjlighet att säga upp med 3 månaders uppsägningstid.

Förstahandshyresgästen som säger upp sin lägenhet trots pågående andrahandsavtal gör  sig skyldig till ett avtalsbrott gentemot sin hyresgäst, som kan sluta med skadestånd, eller skyldighet att skaffa andrahandshyresgästen ett annat boende under resten av avtalstiden.

Även om en bestämd hyrestid avtalats ska andrahandshyresgästen sägas upp till avtalad hyrestids utgång.

Andrahandshyresgästen kan endast ingå avtal med förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på Tegelborgen AB. Andrahandshyresgästen får heller inte någon rätt till kontrakt efter viss tid eller liknande.

Följande intyg behövs:

Intyg från arbetsgivare eller skola.

Intyg från arbetsgivare/skola som styrka skälen till varför förstahandshyresgästen under viss tid inte kan vara bosatt i sin lägenhet, tex tillfällig anställning på annan ort.

Övrigt

Vid utlandsvistelse skall det finnas en fullmaktsinnehavaren i närområdet som Tegelborgen AB kan kontakta om något skulle hända i lägenheten under uthyrningsperioden. Fullmaktsinnehavaren kan inte vara den som ska hyra lägenheten.

Teckna alltid avtal med andrahandshyresgäst så ni är överens om villkoren för uthyrningen.