Administrativa avgifter

Påminnelseavgift för ej rättidig betald hyra är 150:-

Extra nyckel kostar 350:-

Vid stulen eller borttappad nyckel/nycklar ansvarar hyresgästen själva för de kostnader som uppstår i samband med byte av lås eller nycklar i fastigheten. Kontrollera med er hemförsäkring hur den ersätter den uppkomna skadan.

Om du själv har låst dig ute och tillkallar fastighetskötaren för att öppna utgår en avgift med 750:-