Välkommen till Tegelborgen Fastigheter

Tegelborgen AB, Spitoula AB, Bacour AB samt Prästkragen och Fortuna är företag som äger och bedriver fastighetsförvaltning med fastigheter i Helsingborg belägna på Tågaborg, Eneborg samt Planteringen.

Våra Fastigheter

De första fastigheterna förvärvades 1992 och därefter har vissa fastigheter avyttrats och nya har tillkommit. Fastigheterna ägs i olika ägandeformer av Alexandra och Richart Bauer

Om Tegelborgen AB

Företaget förvaltar i huvudsak hyreslägenheter i storlek 1- 4 rum. Men även en del lokaler finns tillgängliga för uthyrning.

Kontaktuppgifter

Tegelborgen AB
Sandhusvägen 3, 236 41 Höllviken
Tel 040 456916
E-post; info@tegelborgen.se